Zapojte sa do súťaže slovom a obrazom

17 feb

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je organizátorom súťaže talentov Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby pod názvom SLOVOM a OBRAZOM.

Obraciame sa na vás s prosbou o zapojenie do súťaže vašich študentov, členov klubov, krúžkov, ale aj všetkých talentovaných autorov so záujmom o tvorbu poézie, fotografických aj výtvarných diel. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórii Poézia – určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov od 15 do 25 rokov, dospelí nad 25 rokov a Vizuálna tvorba – fotografia – ilustrácia k poézií, výtvarné dielo – ilustrácia k poézii. Účasť autorov vo vizuálnej tvorbe je podmienená dolnou vekovou hranicou 15 rokov, horná je bez obmedzení.

Súťažiaci pre literárnu tvorbu a vizuálnu tvorbu sa prihlasujú elektronicky, vyplnením formulára na stránke Centra kultúry Košického kraja. Uzávierka súťaže literárnej tvorby je 15.5.2022. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota.

Najúspešnejšie básnické diela, ktoré navrhla porota na ocenenie, budú zverejnené na web stránke organizátora do 9.6.2022, kde k nim fotografi a výtvarníci budú môcť priradiť svoje ilustrácie najneskôr do 9.9.2022.

Po vyhodnotení druhej časti súťaže Vizuálna tvorba :

  • a / vydá organizátor ocenenú TOP poéziu s ocenenými TOP ilustráciami v zborníku
  • b / odprezentuje diela elektronicky v online priestore
  • c / odprezentuje literárne aj vizuálne diela v tlačenej forme, z ktorých organizátor pripraví putovnú výstavu v rámci Košického kraja

Autori, ktorí sa do súťaže zapoja, budú pozvaní na záverečné vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien.

Propozície si môžete prečítať tu:
https://www.ckkk.sk/wp-content/uploads/Propozicie-SLOVOM-a-OBRAZOM-1.pdf 

Link na elektronické prihlásenie sa do súťaže:
https://airtable.com/shr0qgDqUrHdcAABg 

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *