Spoznajte históriu útvaru astronómie

  • Home
  • Spoznajte históriu útvaru astronómie

Takto sme vznikli

Genéza útvaru Astonómie

Útvar Astronómie počas svojej existencie prešiel rôznymi organizačnými zmenami

Hvezdáreň, ako špecializované kultúrno-výchovné zariadenie, bola zriadená 1. januára 1988 Okresným národným výborom v Trebišove pod názvom Okresná ľudová hvezdáreň v Trebišove. 20. júla 1990 došlo k jej premenovaniu na Okresnú hvezdáreň v Trebišove. Počas jej existencie prešla rôznymi organizačnými zmenami a s tým súvisiacimi zmenami sídla hvezdárne. Jej pôsobnosť sa vzťahuje na územie okresu Trebišov. Od 15. 2. 1990 bola riadená Ministerstvom kultúry SR ako Hvezdáreň v Trebišove. 1. júla 1996 sa stala súčasťou Zemplínskeho kultúrneho centra (ZKC) v Michalovciach pod názvom Zemplínska hvezdáreň v Trebišove. Po zrušení ZKC sa 1. apríla 1999 stala organizačnou súčasťou Hvezdárne v Michalovciach znovu ako Hvezdáreň v Trebišove. Ďalšia reorganizácia nastala 1. februára 2005, keď bola pričlenená k Regionálnemu osvetovému stredisku v Trebišove ako úsek astronómie. Pričlenením Regionálneho osvetového strediska v Trebišove 1. 1. 2012 k Vlastivednému múzeu pôsobí v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove ako útvar astronómie.

K založeniu hvezdárne a k jej rozvoju veľkou mierou prispela už zosnulá PhDr. Alžbeta Reiskupová, ktorá bola od jej vzniku až do 19. 2. 1996 jej riaditeľkou. V období, keď hvezdáreň patrila pod Zemplínske kultúrne centrum, riaditeľkou bola Mgr. Mária Gimová.

Stiahnite si celú, podrobnejšiu históriu vo verzii PDF

Hvezdáreň, ako špecializované kultúrno-výchovné zariadenie, bola zriadená 1. januára 1988 Okresným národným výborom v Trebišove.

+

Hvezdáreň od 15. 2. 1990 bola riadená Ministerstvom kultúry SR ako Hvezdáreň v Trebišove.

+

1. júla 1996 Hvezdáreň sa stala súčasťou Zemplínskeho kultúrneho centra (ZKC) v Michalovciach pod názvom Zemplínska hvezdáreň v Trebišove. Po zrušení ZKC sa 1. apríla 1999 stala organizačnou súčasťou Hvezdárne v Michalovciach znovu ako Hvezdáreň v Trebišove.

+

Ďalšia reorganizácia nastala 1. februára 2005, keď bola pričlenená k Regionálnemu osvetovému stredisku v Trebišove ako úsek astronómie. Pričlenením Regionálneho osvetového strediska v Trebišove 1. 1. 2012 k Vlastivednému múzeu pôsobí v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove ako útvar astronómie.

+

Zimné suhvezdia a ich príbehy

online činnosť