Zamestnanci múzea

  • Home
  • Zamestnanci múzea
PhDr. Beáta Kereštanová
riaditeľka
+421 911 941 988
Viera Pastorová
ekonómka
+421 911 294 916
Mgr. Nikola Radová
archeologička, historička
+421 908 079 392, +421 902 694 448
Mgr. Simona Radová
etnológ
+421 917 867 450
Mgr. Katarína Zemanová
dokumentátor
Tatiana Vargová
lektorka
+421 905 212 621
Miloš Leško
konzervátor
+421 902 621 694
Jaroslav Sinay
kustód
+421 902 621 694
Agáta Šemegová
PaM agenda
+421 911 294 916
Mgr. Dominik Ferenčík
historik umenia
+421 908 079 392, +421 902 694 448
Mgr. Eva Szathmáryová
projektová manažérka
+421 918 044 534, +421 902 694 448
Mgr. Jozefína Švecová
múzejný pedagóg
Marcela Puciová
lektorka
+421 905 212 621
Erika Ihnatová
lektorka
Jozef Danko
konzervátor
+421 902 621 694
Ing. Peter Takáč
kustód, vodič
+421 902 621 694