Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? 2022

  • Home
  • Nezaradené
  • Vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach? 2022
06 apr

Okresné kolo 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“ sa konalov 1. kategórii dňa 28. marca 2022 a v 2. kategórii dňa 24. marca 2022 v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, v budove koniarne. Po dvoch posledných ročníkoch, ktoré prebehli v online priestore, sa súťaž opäť uskutočnila prezenčnou formou. Spolu sa zúčastnilo 16 súťažiacich z nasledovných škôl:

ZŠ Leles                                                                  ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

ZŠ Obchodná 5, Sečovce                                     ZŠ Pribinova 34, Trebišov

ZŠ Zemplínska Teplica

Súťažiaci si overili svoje vedomosti zo všeobecnej astronómie, histórie, slepej mapy hviezdnej oblohy a praktickej časti. Všetky deti preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie a dokázali, že v astronómii sa vedia dobre orientovať.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení:

RNDr. Ľudmila Mošková, Mgr. Zuzana Boháčová, Mgr. Mária Gimová, Bc. Zuzana Pavlová a Beáta Lešková.

Súťaž priniesla tieto výsledky:

  1. kategória: žiaci základných škôl 4. – 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia
  1. Ján Marek Urban, ZŠ Zemplínska Teplica
  2. Daniela Vasilková, ZŠ Obchodná5, Sečovce
  3. Branislav Soták, ZŠ Obchodná5, Sečovce

2.  kategória: žiaci základných škôl 7. – 9. ročník a 2. – 4. ročník 8 – ročného gymnázia

  1.    Michaela Bérešová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
  2.    Emma Kičinková, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
  3.    Peter Toth, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Súťažiaci, ktorí obsadili prvé až tretie miesto postúpili do krajského kola ktoré sa uskutoční 26. a 27. apríla 2022 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Organizátorom krajského kola súťaže je Hvezdáreň v Michalovciach – vysunuté pracovisko Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach. Odovzdanie diplomov a vecných cien pre všetkých súťažiacich prebehlo po vyhodnotení súťaže. Vecné ceny venovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a  Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, za ktoré ďakujeme.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj na krajskom kole tejto súťaže

Jednotlivým školám ďakujeme za zapojenie žiakov do tejto súťaže

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *