Projekty 2022

Slovensko-maďarský projekt v trebišovskom múzeuProjekt s názvom Interaktívne kaštiele v Zemplínsko-Gemerskom regióne (Interactive Castles in Zemplén-Gömör Region) je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020; kód projektu: SKHU/1902/1.1/019, skrátený názov projektu: InterCastles.

Slovensko-maďarská prihraničná oblasť je bohatá na hmotné kultúrne dedičstvo, v ktorom ale chýba moderný a inovatívny výstavný obsah na prilákanie návštevníkov. Spoločná výzva projektových partnerov je zameraná na obnovenie a prezentáciu nášho hmotného kultúrneho dedičstva takým spôsobom, aby sa stal príťažlivým cieľom pre návštevníkov a zabezpečil udržateľnosť a rentabilitu.

V Kaštieli Andrássyovcov v Trebišove, kde v súčasnosti sídli Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – majú v pláne prezentovať bohatú a pestrú históriu rodu grófa Andrássyho, formou jedinečne naprojektovanej prezentácie, využívajúc najmodernejšie technológie na odovzdávanie poznatkov.

Taktiež sa bude realizovať rekonštrukcia oplotenia celého historického areálu kaštieľa. Za kaštieľom, pri francúzskom parku budú umiestnené dve smart lavice s dobovou hudbou a krátkou romantickou informáciou o vzniku francúzskeho parku. Tieto vonkajšie zážitkové a funkcionálne prvky spríjemnia aktívny odpočinok pre celé rodiny. Na prezentáciu dedičstva Andrássyovcov a kaštieľa sa vyhotoví vizuálny sprievodca pre návštevníkov.

Spoločným slovensko-maďarským projektom sa posilnia vzťahy v jednotlivých sektoroch, ako VÚC Košice, obce, umelecké či kultúrne inštitúcie medzi oboma prihraničnými regiónmi východného Slovenska (Zemplín, Abov) a susedného maďarského regiónu (Zemplén, Tokaj). Zvýši sa tak pozitívny vzťah ľudí k svojmu regiónu, ako aj informovanosť o histórii a návštevnosť.

Rozpočet projektu v Múzeu v Trebišove:Celkové náklady: 599 381,20 EUR, z toho financie z EÚ: 509 474,02 EUR (85%), národnéspolufinancovanie zo ŠR: 59 938,12 EUR (10%) a spolufinancovanie Múzea (z rozpočtu KSK): 29 969,06 EUR (5%). Dofinancovanie z rozpočtu KSK 236.000 EUR.

Vedúci partner projektu: SNC Art Kiállításrendező Kft. / SNC Art Ltd., Biatorbágy, Maďarsko, Ďalším partnerom projektu: Obecná samospráva Pácin, MaďarskoProjekt bude realizovaný v čase od 1.11.2020 – do 31.10.2022.

Táto správa bezpodmienečne nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

-pbart-