Secesné klavírne krídlo z roku 1905

  • Home
  • Blog
  • Secesné klavírne krídlo z roku 1905
15 feb

Klavírne krídlo bolo vyrobené vo viedenskej fabrike bratov Stinglovcov v roku 1905. Na sklápacej doske klavíra chrániacej klávesy je na jej vnútornej strane vyobrazený nápis K. u. K.  Hof-Clavier-Fabrikanten, čo v preklade znamená Cisárski a kráľovskí dvorní výrobcovia klavírov. Okrúhla kovová pečať cisárskeho dvora (s vyobrazením dvojhlavého orla držiaceho meč a jablko v pazúroch, s erbom na hrudi a cisárskou korunou nad hlavami) sa nachádza na kovovej platni vo vnútri klavíra. Po obvode kovovej pečate je nápis Kaiser und König Hoflieferanten, čo znamená Cisárski a kráľovskí dvorní dodávatelia. S najväčšou pravdepodobnosťou bolo toto secesné klavírne krídlo súčasťou pôvodného inventára trebišovského kaštieľa.

Stinglovci v roku 1900 menovaní za výrobcov dvorných klavírnych nástrojov s označením K. u. K. Hoflieferanten

Dielňa Stingl bola založená v roku 1860 Antonom Stinglom. V roku 1840 emigroval do Viedne, kde sa u svojho strýka Ignaza Stingla vyučil ako stolár. Od roku 1853 pracoval ako výrobca hudobných nástrojov – klavírov a nakoniec si založil vlastnú viedenskú dielňu vyrábajúcu klavíry. Po smrti otca v roku 1895 sa výroby klavírov ujali jeho synovia Wilhelm, Ignaz a Gustav, ktorí predtým pracovali ako vysokopostavení úradníci a dielňu premenovali na „Gebrüder Stingl“ (Bratia Stinglovci). Keďže bol Ignaz Stingl cisárskym radcom, vďaka svojmu úspechu a prístupu na cisársky dvor boli bratia Stinglovci v roku 1900 menovaní za výrobcov dvorných klavírnych nástrojov s označením K. u. K. Hoflieferanten. Stinglovci vyrábali klavíry s viedenským aj anglickým mechanizmom a naďalej vyvíjali vysoko kvalitné pianina. Vytvorili tiež najmenší klavír tej doby – „Piccolo Mignon“.

prvým znakom toho, že sa jedná o viedenský mechanizmus je, že dusítka sú upevnené v obdĺžnikovom ráme

Klavírne krídlo zapísané vo fonde histórie nášho múzea bolo vyrobené s tzv. viedenským kladivkovým mechanizmom (kladivka sú vymršťované k strunám klávesami). Prvým znakom toho, že sa jedná o viedenský mechanizmus je, že dusítka sú upevnené v obdĺžnikovom ráme, ktorý sa pri zošliapnutí pravého pedálu celý dvíha. Druhým znakom je pedál v tvare lýry. Pedálové struny umiestnené na prednej strane lýry sú vyrobené zo silného drôtu, ktoré sú s pedálmi spojené háčikmi. Pri zošliapnutí pedálu sa struna pohybuje smerom dolu spoločne s pedálom. 

Eleonóra nielenže písala texty piesní, ale k nim aj skladala hudbu.

V rodine Andrássyovcov mala k hudbe veľmi blízko grófka Eleonóra Andrássy, rod. Zichy. Bola manželkou grófa Teodora (Tivadara) Andrássyho – najstaršieho syna grófa Júliusa Andrássyho. Eleonóra bola preslávená ako krásna žena s veľmi dobrým hudobným sluchom. Nielenže písala texty piesní, ale k nim aj skladala hudbu. Jej najznámejšia skladba je Krasznahorka büszke vára … Nie je vylúčené, že táto najznámejšia skladba bola zložená práve na takomto type klavíra.

Klavírne krídlo môžete vidieť v našom fotokútiku, kde si môžete vytvoriť aj pamätnú fotografiu.

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *