Oznamy - Múzeum Trebišov - Kaštieľ Andrássyovcov

22 sep

Astronomický krúžok 2022/2023

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, každoročne otvára astronomický krúžok pre deti základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov a klub astronómov pre študentov stredných škôl a gymnázií. Členovia krúžku/klubu sa stretávajú počas školského roka raz týždenne, piatok, v popoludňajších hodinách. Náplň krúžkovej činnosti: V priebehu roka sa jednoduchou formou

Čítať ďalej
05 jún

Dožinkový veniec

Vyhlasovateľ: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove M. R. Štefánika 257/65 075 01 Trebišov Zámer a cieľ súťaže: Cieľom tejto súťaže je rozvíjanie motorických zručností, podpora kreativity a fantázie u detí a mládeže, prepájanie histórie so súčasnosťou, zvyšovanie vedomostí o histórii regiónu nenásilnou a zábavnou formou. Je dôležité upozorniť na to, že nie je podstatné históriu len poznať, ale je

Čítať ďalej
05 jan

Vesmír očami detí 2022 – vyhlásenie súťaže

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja útvar astronómie vyhlasuje okresné kolo XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ pre okres Trebišov Súťaž prebehne v dvoch etapách: 1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť) 2. etapa – celoslovenské  kolo Podmienky súťaže:  Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: 1.

Čítať ďalej