Vyhodnotenie vedomostnej súťaže pre žiakov 4. ročníka základných škôl „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“ 2022

  • Home
  • Správy
  • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže pre žiakov 4. ročníka základných škôl „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“ 2022
21 jún

Po dvojročnej prestávke, kvôli pandémii, sme tohto roku pre žiakov štvrtých ročníkov základných škôl  v Sečovciach a Trebišove opäť pripravili vedomostnú súťaž z astronómie pod názvom Vesmír a slnečná sústava. V Sečovciach sa súťaž uskutočnila 7. júna a v Trebišove 10. júna. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách. Každé družstvo si vytiahlo názov súhvezdia, pod ktorým aj súťažilo.

Svoje vedomosti si overili v štyroch kolách. Prvé dve boli formou testov, potom nasledovala tajnička s obrázkami a posledné  bolo zamerané na praktické úlohy a logické myslenie. Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiach.

SEČOVCE

Súťaž sme zorganizovali v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach, kde svoje vedomosti preukázali žiaci zo štyroch družstiev  s týmito názvami: Raky, Ryby, Vodnári, Strelci. Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Beáta Lešková a Mgr. Mária Gimová z MaKCJZ, útvaru astronómie, v Trebišove  a Ľubica Porhinčáková z CVČ v Sečovciach.  Do súťaže sa zapojili tri základné školy: ZŠ Obchodná 5, ZŠ Komenského, CZŠ Sv. Rodiny.

Súťaž po vyhodnotení poroty v Sečovciach priniesla tieto výsledky:

1. miesto: Filip Bunčík, Ondrej Gutek, CZŠ  Svätej Rodiny, Sečovce

2. miesto: Jakub Korytko,  Viktória Korytková, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

3. miesto: Lukáš Kušnirik, Tomáš Chromišin, ZŠ ul. Obchodná,  Sečovce

TREBIŠOV

Astronomická súťaž „Vesmír a slnečná sústava“ určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ pokračovala v Trebišove už 25. ročníkom. Uskutočnila sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, koniarni. Do súťaže v Trebišove sa zapojili  tieto štyri školy: ZŠ Pribinova 34, ZŠ Komenského 8, ZŠ M. R. Štefánika a CZŠ sv. Juraja. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách pod názvami: Raky, Ryby, Vodnári, Strelci, Levy, Rysy.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení: Mgr. Emília Vítková, Mgr. Mária Gimová a  Beáta Lešková. 

Súťaž po vyhodnotení poroty  v Trebišove priniesla  tieto výsledky:

1. miesto: Richard Košara, Ema Malčická, ZŠ M. R.  Štefánika, Trebišov

2. miesto: Nela Jacková, Kristína Spišáková,  ZŠ Pribinova 34, Trebišov

3. miesto: Liana Chovancová, Nina Iľková, CZŠ sv. Juraja, Trebišov

Už na začiatku súťaže bolo jasné, že porota to v hodnotení nebude mať ľahké.

Všetci súťažiaci sa na súťaž pripravili poctivo a tým preukázali výborné vedomosti z astronómie.  Úspešnými sa stali vlastne všetci, aj keď sa niektorí neumiestnili na prvých miestach. Ani jeden súťažiaci neodišiel s prázdnymi rukami, dostali diplom a pozornosť vo forme vecnej ceny. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že rovnaký zápal do riešenia úloh z astronómie deťom ostane. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutoční koncom jesene tohto roku.  

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *