SLOVENSKO-MAĎARSKÝ PROJEKT V TREBIŠOVSKOM MÚZEU

  • Home
  • Správy
  • SLOVENSKO-MAĎARSKÝ PROJEKT V TREBIŠOVSKOM MÚZEU
24 jún

Projekt s názvom Interaktívne kaštiele v Zemplínsko-Gemerskom regióne je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A – Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.

Spoločná výzva projektových partnerov je na obnovenie a prezentáciu nášho hmotného kultúrneho dedičstva takým spôsobom, aby sa stal príťažlivým cieľom pre návštevníkov a zabezpečil udržateľnosť a rentabilitu.

V Kaštieli Andrássyovcov v Trebišove, kde v súčasnosti sídli Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – chceme prezentovať bohatú a pestrú históriu rodu grófa Andrássyho, formou jedinečne naprojektovanej prezentácie, využívajúc najmodernejšie technológie na odovzdávanie poznatkov.

Dôležitou súčasťou projektu je realizácia oplotenia celého historického areálu kaštieľa. Realizáciou oplotenia chceme dosiahnuť bezpečnosť a ochranu historických objektov a poskytnúť návštevníkom väčší komfort, pokoj, relax. V ďalšej etape, keď bude areál oplotený, budeme môcť prinavrátiť historickej francúzskej záhrade a celému parčíku ich zašlú slávu vybudovaním estetických prvkov, ako sú jazierka, altánky, sochy, fontány, možnosti posedenia, relaxu. Priblížime sa tak k európskemu štandardu, kde všetky významné historické parky sú chránené oplotením.

Za kaštieľom, pri francúzskom parku budú umiestnené dve smart lavice s dobovou hudbou a krátkou romantickou informáciou o vzniku francúzskeho parku. Tieto vonkajšie zážitkové a funkcionálne prvky spríjemnia aktívny odpočinok pre celé rodiny. Na prezentáciu dedičstva Andrássyovcov a kaštieľa sa vyhotoví vizuálny sprievodca pre návštevníkov.

Spoločným slovensko-maďarským projektom sa posilnia vzťahy v jednotlivých sektoroch, ako VÚC Košice, obce, umelecké či kultúrne telesá medzi oboma prihraničnými regiónmi východného Slovenska (Zemplín, Abov) a susedného maďarského regiónu (Zemplén, Tokaj). Zvýši sa tak pozitívny vzťah ľudí k svojmu regiónu, ako aj informovanosť o históriu a návštevnosť.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *