Vyhodnotenie vedomostnej súťaže pre žiakov 4. ročníka základných škôl „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“ 2022

  • Home
  • Správy
  • Vyhodnotenie vedomostnej súťaže pre žiakov 4. ročníka základných škôl „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“ 2022
21 jún

Po dvojročnej prestávke, kvôli pandémii, sme tohto roku pre žiakov štvrtých ročníkov základných škôl  v Sečovciach a Trebišove opäť pripravili vedomostnú súťaž z astronómie pod názvom Vesmír a slnečná sústava. V Sečovciach sa súťaž uskutočnila 7. júna a v Trebišove 10. júna. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách. Každé družstvo si vytiahlo názov súhvezdia, pod ktorým aj súťažilo.

Svoje vedomosti si overili v štyroch kolách. Prvé dve boli formou testov, potom nasledovala tajnička s obrázkami a posledné  bolo zamerané na praktické úlohy a logické myslenie. Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiach.

SEČOVCE

Súťaž sme zorganizovali v spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach, kde svoje vedomosti preukázali žiaci zo štyroch družstiev  s týmito názvami: Raky, Ryby, Vodnári, Strelci. Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Beáta Lešková a Mgr. Mária Gimová z MaKCJZ, útvaru astronómie, v Trebišove  a Ľubica Porhinčáková z CVČ v Sečovciach.  Do súťaže sa zapojili tri základné školy: ZŠ Obchodná 5, ZŠ Komenského, CZŠ Sv. Rodiny.

Súťaž po vyhodnotení poroty v Sečovciach priniesla tieto výsledky:

1. miesto: Filip Bunčík, Ondrej Gutek, CZŠ  Svätej Rodiny, Sečovce

2. miesto: Jakub Korytko,  Viktória Korytková, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce

3. miesto: Lukáš Kušnirik, Tomáš Chromišin, ZŠ ul. Obchodná,  Sečovce

TREBIŠOV

Astronomická súťaž „Vesmír a slnečná sústava“ určená pre žiakov 4. ročníkov ZŠ pokračovala v Trebišove už 25. ročníkom. Uskutočnila sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, koniarni. Do súťaže v Trebišove sa zapojili  tieto štyri školy: ZŠ Pribinova 34, ZŠ Komenského 8, ZŠ M. R. Štefánika a CZŠ sv. Juraja. Žiaci súťažili v dvojčlenných družstvách pod názvami: Raky, Ryby, Vodnári, Strelci, Levy, Rysy.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení: Mgr. Emília Vítková, Mgr. Mária Gimová a  Beáta Lešková. 

Súťaž po vyhodnotení poroty  v Trebišove priniesla  tieto výsledky:

1. miesto: Richard Košara, Ema Malčická, ZŠ M. R.  Štefánika, Trebišov

2. miesto: Nela Jacková, Kristína Spišáková,  ZŠ Pribinova 34, Trebišov

3. miesto: Liana Chovancová, Nina Iľková, CZŠ sv. Juraja, Trebišov

Už na začiatku súťaže bolo jasné, že porota to v hodnotení nebude mať ľahké.

Všetci súťažiaci sa na súťaž pripravili poctivo a tým preukázali výborné vedomosti z astronómie.  Úspešnými sa stali vlastne všetci, aj keď sa niektorí neumiestnili na prvých miestach. Ani jeden súťažiaci neodišiel s prázdnymi rukami, dostali diplom a pozornosť vo forme vecnej ceny. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že rovnaký zápal do riešenia úloh z astronómie deťom ostane. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutoční koncom jesene tohto roku.  

Pridajte svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *