Astronomický krúžok 2022/2023

22 sep

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, každoročne otvára astronomický krúžok pre deti základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov a klub astronómov pre študentov stredných škôl a gymnázií. Členovia krúžku/klubu sa stretávajú počas školského roka raz týždenne, piatok, v popoludňajších hodinách.

Náplň krúžkovej činnosti:

V priebehu roka sa jednoduchou formou zoznámia so základmi astronómie a príbuzných vied, naučia sa orientovať na oblohe, pracovať s astronomickými prístrojmi a hvezdárskymi mapami. Budú mať prístup k zaujímavým astronomickým publikáciám a vyskúšajú si prácu s hvezdárskymi ďalekohľadmi pri pozorovaní večernej oblohy. Pre členov krúžkov/klubu sú pripravené aj multimediálne prednášky na zaujímavé témy, ktoré vedie vedúci krúžku. V rámci prednášky členovia majú možnosť klásť rôzne otázky, na ktoré sa spolu všetci snažia nájsť odpoveď. Svoje vedomosti si môžu overiť v krátkych testoch a zábavných vedomostných hrách.

Taktiež budú mať možnosť zúčastniť sa pozorovania maxima meteorického roja Perzeidy, exkurzie do planetária a prestížnej astronomickej súťaže celoslovenského charakteru „Čo vieš o hviezdach?“ a rôznych zaujímavých podujatí organizovaných útvarom astronómie.

Ak sa chceš stať mladým hvezdárom – astronómom, neváhaj a prihlás sa.

Členstvo v krúžku je bezplatné.

Prvé stretnutie sa uskutoční v piatok 23. 9. 2022 o 14.00 hod, na útvare astronómie v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove (areál múzea, pri jazdiarni).

Prihlásiť sa môžeš aj počas školského roka

Prihlásiť sa môžete osobne v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove – útvare astronómie, (areál múzea, pri jazdiarni), alebo na t. č. 0902 627 882,

e-mail: hveztv@centrum.sk , beata.leskova@muzeumtv.sk