Vesmír očami detí 2022 – vyhlásenie súťaže

  • Home
  • Oznamy
  • Vesmír očami detí 2022 – vyhlásenie súťaže
05 jan
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

útvar astronómie

vyhlasuje okresné kolo
XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže
VESMÍR OČAMI DETÍ
pre okres Trebišov


Súťaž prebehne v dvoch etapách:

1. etapa – okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa – celoslovenské  kolo

Podmienky súťaže: 
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
4. kategória – základné umelecké školy – prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A2.


Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno a adresu autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.

Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov. 

Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Súťažné práce v 1. etape posielajte do 31. marca 2022
na adresu:


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Útvar astronómie
M.R.Štefánika 257/65
075 01 Trebišov

tel.: 0902 627 882
e-mail: hveztv@centrum.skbeata.leskova@muzeumtv.sk

predchádzajúci príspevok

Mariánske súsošie

nasledujúci príspevok

Zimné súhvezdia a ich príbehy

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *