26 sep

Kamenné lavičky

Lavičky sú častým architektonickým prvkom v mestských parkoch a v oddychových zónach miest. V našom parku sa v súčasnosti nachádzajú kamenné lavičky pri hlavnom chodníku do parku. Avšak na dobových fotografiách francúzskej záhrady, vzadu za kaštieľom, vidíme po stranách dve  lavičky. Na detailnom zábere lavičky je vidno, že bola kamenná a bohato zdobená. Po stranách je vyobrazený tzv. grif. Grifom

Čítať ďalej
22 sep

Astronomický krúžok 2022/2023

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, každoročne otvára astronomický krúžok pre deti základných škôl vo veku od 9 do 15 rokov a klub astronómov pre študentov stredných škôl a gymnázií. Členovia krúžku/klubu sa stretávajú počas školského roka raz týždenne, piatok, v popoludňajších hodinách. Náplň krúžkovej činnosti: V priebehu roka sa jednoduchou formou

Čítať ďalej