Kamenné lavičky

26 sep

Lavičky sú častým architektonickým prvkom v mestských parkoch a v oddychových zónach miest.

V našom parku sa v súčasnosti nachádzajú kamenné lavičky pri hlavnom chodníku do parku.

Avšak na dobových fotografiách francúzskej záhrady, vzadu za kaštieľom, vidíme po stranách dve  lavičky. Na detailnom zábere lavičky je vidno, že bola kamenná a bohato zdobená. Po stranách je vyobrazený tzv. grif. Grifom nazývame okrídleného leva, ktorý má trup leva a orliu hlavu. V tomto prípade ale zrejme ide o podobu, na ktorej sú vyobrazené levy s krídlami (je možné, že grif bol prispôsobený erbu Andrássyovcov, na ktorom sú zobrazené levy). Okrídlený lev je atribútom svätého Mareka – jedného zo štyroch evanjelistov a ktorý je považovaný za zakladateľa kresťanstva v Afrike.

Dlho sme o osude týchto lavičiek nič nevedeli. Až pri návšteve kaštieľa v maďarskom mestečku Dénesfa, v roku 2018, sme ich náhodou objavili na nádvorí kaštieľa.

Kaštieľ v Dénesfe patril Józsefovi Czirákymu, ktorý bol druhým manželom Ilony Andrássy (dcéra Teodora Andrássyho). A práve po svadbe s Józsefom Czirákym, ktorá bola v roku 1917, sa Ilona presťahovala do Dénesfy.

Je známe, že v  roku 1914 Andrássyovci odviezli značnú časť zariadenia kaštieľa na svoje panstvá. Aj Ilona, v tom čase už vydatá za Pála Esterházyho, si odviezla veci, ktoré  jej pripomínali kaštieľ v Trebišove. Išlo  napr. o portréty predkov, fontánu (stála na čestnom nádvorí za kaštieľom) a práve spomínané lavičky. Nevieme však kedy ich odviezla. Buď  v roku 1914 do Pápu, kde žila so svojim prvým manželom Pálom Esterházym alebo až po roku 1917 do Denesfy.

Nevieme aká bola cesta týchto predmetov, ale pravdou je, že v súčasnosti sa nachádzajú pri kaštieli v Dénesfe a sú tichými svedkami minulých čias.

Text: Tatiana Vargová

Foto: Jozef Danko

Fotografie: Stanislav Štefan, Peter Sklenčár, Trebišov na starých fotografiách