XXIV. Divadelný Trebišov, malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

  • Home
  • Správy
  • XXIV. Divadelný Trebišov, malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
25 apr

V dňoch 21.4.2022 a 22.4.2022 zorganizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Trebišov 24. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXIV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja. Podujatie prebehlo v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie bolo koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2022 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2022 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže bolo Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré sa podieľalo i na spolufinancovaní. Podujatie finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Prehliadky sa zúčastnilo päť ochotníckych divadelných súborov z Michaloviec, Košíc, Spišskej Novej Vsi a Jakloviec. Boli zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla. Hodnotenie , rozborové semináre a prednášky mala na  starosti odborná porota v zložení: Ľubomír Šárik  – predseda poroty, Alžbeta Verešpejová a Marián Lacko – členovia poroty.

Výsledky súťaže ochotníckeho divadla dospelých:

KATEGÓRIA: I. Prúdy súčasného divadla

  1. Miesto s priamym postupom na Belopotockého Mikuláš 2022  –  Hlavná cena: Divadlo pri fontáne pri MSKS Michalovce – Samko Tále
  2. Miesto DS Milénium pri MÚ MČ Košice – staré mesto – Stalo sa v divadle

KATEGÓRIA: II. Prúdy tradičného divadla

  1. Miesto s priamym postupom na Belopotockého Mikuláš 2022  –  Hlavná cena: DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves – Kar
  2. Miesto s návrhom na postup na Belopotockého Mikuláš 2022: Divadelný súbor Jozefa Gregora Tajovského Jaklovce – Ženský zákon

Výsledky súťaže ochotníckeho divadla mládeže:

  1. Miesto s priamym postupom na FEDIM 2022 -Tisovec – Hlavná cena: Divadlo Actor pod vežou Košice – Mínus dvaja

Pridajte svoj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené so znakom *