sv. Matej

27 feb

Sviatok sv. Mateja

„Čo Matej popustí, to Jozef podrží.“

Matejovský sviatok slávený 24. februára sa spája s ľudovou tradíciou viazanou na

množstvo zákazov týkajúcich sa plodenia a zrodu hospodárskych zvierat. Prsným zákazom

bolo „podložiť vajcia pod kvočku“. Gazdinky na vidieku verili, že podsádzať sliepky

vajíčkami na sv. Mateja by sa im nevyplatilo. Tradovalo sa, že z takýchto zárodkov by sa

mohli vyliahnuť neduživé kurence „nepodarence“.

Vajíčka znesené na sv. Mateja sa v niektorých regiónoch označovali aj písmenom

„M“. Takto označené vajíčka sa nikdy nepodsádzali.

K ďalším zakázaným činnostiam patrili ručné práce ako tkanie, šitie a pradenie.

Takéto činnosti súvisiace s odevom, ale aj iné domáce práce bolo lepšie v tento deň ani

nezačínať. Akákoľvek práca začatá na Mateja sa mohla s veľkou pravdepodobnosťou skončiť

neúspechom.

Zatiaľ čo gazdinky dozerali na to, aby neporušili nijaký zákaz vzťahujúci sa na tento

deň, gazdovia veľmi pozorne sledovali počasie, keďže sv. Matej bol aj patrónom dobrej úrody

ovocia. Aby sa im ovocné stromy pomaly prebúdzali zo zimného spánku vykonávali rôzne

úkony ako napríklad triasli stromy v záhradách či ovenčenou vareškou niekoľkokrát

poklopkali po kmeni stromov.

Text: Mgr. Simona Radová

predchádzajúci príspevok

Popolcová streda

nasledujúci príspevok

Pozorovanie večernej oblohy