sv. Dorota

06 feb

Sviatok sv. Doroty

            „Plačlivá Dorota, omrzlá robota.“

            Na šiesty deň druhého mesiaca v roku pripadá sviatok mučenice svätej Doroty.
Práve príbeh o smrti tejto svätice, ktorá si radšej zvolila ostať verná
kresťanstvu, než sa vydať za pohanského kráľa, sa stal podkladom pre tradičnú
ľudovú hru. Legenda o sv. Dorote sa k nám začala šíriť predovšetkým
v 14. storočí z nemecky hovoriacich krajín. Odtiaľ zrejme pochádzajú
aj rôzne varianty známej veršovanej ľudovej hry. Najväčší rozmach jej hrania sa
zaznamenáva v období baroka.

V ľudovom vidieckom prostredí bola hra o sv. Dorote pomerne obľúbená. Hrávala sa
v období od Vianoc až do Hromníc. Na stvárnenie hry sa využívali priestory
škôl, kostolov, obecných domov. Hrávala sa aj jednotlivo dom po dome. Počet vystupujúcich
postáv nebol pevne stanovený. Rozmedzie predstavovali 2 – 6 postáv, a to
Dorota, Kráľ, Kat, Teofil, Anjel a Čert.

Text:
Mgr. Simona Radová

predchádzajúci príspevok

Hromnice

nasledujúci príspevok

Zemplín Antiqua