Divadelný Trebišov (26. ročník)

19 apr

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 17.4.2024 až 19.4.2024 v poradí už  26. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXVI. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja. Prehliadka prebehla v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka , z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2024 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2024 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia je aj mesto Trebišov a MsKS v Trebišove.

Prehliadky sa zúčastnilo sedem ochotníckych divadelných súborov z Michaloviec (2), Košíc (4) a Spišskej Novej Vsi (1). Hodnotenie výkonov súťažiacich mala na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová  PhD.,  Mgr. Marián Lacko  a  PhDr. Miron Pukan, PhD., ktorý bol zároveň aj jej predsedom. Po ťažkom rozhodovaní a zvažovaní sa odborná porota rozhodla nasledovne: 1. miesto s priamym postupom na 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže Belopotockého Mikuláš 2024 v Liptovskom Mikuláši získalo Divadlo P.A. za  hru INSTAntná láska, 2. miesto s odporúčaním na postup Divadlo pri fontáne za hru Ale, ale, pani plukovníková, 3. miesto patrí Divadelnému súboru Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves za hru  Jeppe z vŕšku. Ocenenie za účasť získali Divadlo Milénium za hru Strašne ošemetná situácia a Východoslovenské divadlo Trvalky za hru Femme Fatale.  Na 9. ročník celoštátnej postupovej súťaže FEDIM 2024 v Tisovci poputuje s priamym postupom a umiestnením na      1. mieste DS MALINOVÝ KOMPROMIS s hrou Rozb/por. Odporúčanie na postup a umiestnenie na 2. mieste získalo Divadlo pri fontáne – mladí s hrou E pericoloso sporghersi.

predchádzajúci príspevok

Poďakovanie krasličiarkám

nasledujúci príspevok

Ďakujeme Patrikovi Hermanovi