Projekty 2018

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

PODUJATIE S FINANČNOU PODPOROU HLAVNÉHO PARTNERA – KOŠICE REGIÓN TURIZMUS – Z PROGRAMU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA TERRA INCOGNITA

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove je partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

  • Chlebom a vínom

PROJEKTY S FINANČNOU PODPOROU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ JUŽNÉHO ZEMPLÍNA

  • Výstava histórie trebišovského kaštieľa
  • Akvízicie zbierkových predmetov