Zamestnanci kultúrneho centra

  • Home
  • Zamestnanci kultúrneho centra
Mgr. Emília Vítková
manažér kultúry, vedúca úseku
+421 911 700 060
Gabriela Cibáková
manažér kultúry
+421 910 873 023
Bc. Zuzana Pavlová
manažér kultúry
+421 56 672 2234
Mgr. Darina Majovská
manažér kultúry
+421 910 873 023