Projekty 2017

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

  • XXV. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tématikou (Fond je hlavným partnerom projektu)
  • Trebišovské festivalové dosky 2017 (Fond je hlavným partnerom projektu)
  • Chlieb náš každodenný (Fond je hlavným partnerom projektu)
  • Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov (Fond je hlavným partnerom projektu)

PODUJATIE S FINANČNOU PODPOROU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Z POGRAMU TERRA INCOGNITA

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove je partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

  • Chlebom a vínom

PROJEKTY S FINANČNOU PODPOROU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ JUŽNÉHO ZEMPLÍNA

  • Rozšírenie knižného fondu múzejnej knižnice
  • Akvízicie zbierkových predmetov