Je v areáli kaštieľa oddychová zóna?

  • Home
  • Je v areáli kaštieľa oddychová zóna?

V areáli kaštieľa sa nachádza francúzska záhrada s kamennou fontánou a lavičkami. V priľahlom anglickom parku v areáli kaštieli sa taktiež nachádzajú lavičky na oddych.