Aké expozície môžem vidieť v areáli kaštieľa?

  • Home
  • Aké expozície môžem vidieť v areáli kaštieľa?

Externé expozície zriadené v priľahlých budovách kaštieľa (jazdiareň, čeladník, hospodárska budova – byt koniara) sú súčasťou tretieho okruhu prehliadok – Život na panstve – kde môžete vidieť expozície Poľovníctva a ochrany zveri, Ľudový odev južného Zemplína, Tradičné remeslá južného Zemplína, Drevorezba a plastiky južného Zemplína či expozíciu Histórie poľnohospodárstva na východnom Slovensku (parné oracie stroje, poľnohospodárske stroje a mechanizmy a vývoj mlatby).