XXV. DIVADELNÝ TREBIŠOV

  • Home
  • XXV. DIVADELNÝ TREBIŠOV
06 apr

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

XXV. DIVADELNÝ TREBIŠOV.

Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

20. – 21.4.2023 Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove


PROGRAM 20.APRÍLA 2023

08:15 hod. Slávnostné otvorenie

08:30 hod. Karel a Josef Čapkovci

Zo života hmyzu

Divadelný súbor Milénium pri

MÚ MČ Košice – Staré mesto

réžia: Gejza Tóth

11:00 hod. Katarína Varechová

Letné svetlo o pol šiestej …

(Obrazy zo života maliara

Moussona)

Divadlo pri fontáne Michalovce

réžia: Helena Andreeva

Jela Timková

14:30 hod. Fernando Arrabal

Trojkolka

Divadlo Actor pod vežou Košice

réžia: František Balogh

18:00 hod. Marc Camoletti

Na správnej adrese

Divadlo G Trebišov

réžia: Ján Veselý

21:00 hod. Brad Silberling

Obyčajný človek

DS AmfiTeatro

réžia: Lukáš Pavlikovský

predstavenie sa odohrá v ŠUME, NC Berehovo

VZDELÁVACÍ PROGRAM

20. – 21. apríla 2023

Rozborové semináre, diskusie

20.4.2023 – 10:10 hod.

Festival festivalov – prednáška

/MsKS – galéria/

PROGRAM 21.APRÍLA 2023

10:30 hod. Ján Chalupka

Starý zaľúbenec (generálka)

Divadelný súbor Hviezdoslav

pri Mestskom kultúrnom centre

Spišská Nová Ves

réžia: Albín Medúz

15:00 hod. Slávnostné ukončenie

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Výstava

Festival festivalov – vetva slovenského

ochotníckeho divadla

/vestibul MsKS/

Prehliadka mauzólea

Výstavy a expozície v kaštieli

Kontakt: Bc. Zuzana Pavlová, 0910 873 023 – Skupinovú účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 18.4.2023. Vstup voľný

Divadelný Trebišov
Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v dňoch 20.4.2023 a 21.4.2023 v poradí už 25. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých
a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXV. Divadelný Trebišov. Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja, ktorá prebehne v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho
strediska v Trebišove.
Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2023 – Liptovský Mikuláš a FEDIM
2023 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia je aj
mesto Trebišov.
Prehliadky sa zúčastní šesť ochotníckych divadelných súborov z Trebišova, Michaloviec, Košíc a Spišskej Novej Vsi, ktoré budú zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla.
Hodnotenie bude mať na starosti odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD., Mgr. art. Michal Jasaň, PhDr. Miron Pukan, PhD. Súčasťou podujatia bude i výstava Festival festivalov – vetva slovenského ochotníckeho divadla, na ktorú bude tematicky viazaná prednáška pod vedením MgA. Jakuba Molnára. Sprievodnou aktivitou týchto dvoch dní bude v dopoludňajších hodinách prehliadka mauzólea grófa Júliusa Andrássyho s odborným výkladom.
Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Pavlová
Emailová adresa: zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk
predchádzajúci príspevok

Kvetná nedeľa

nasledujúci príspevok

Tvorivá dielňa