XXV. divadelný Trebišov – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

  • Home
  • XXV. divadelný Trebišov – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
01 feb

XXV. divadelný Trebišov

Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja

Vyhlasovateľom celoštátnych súťažných postupových prehliadok amatérskeho divadla a divadla mladých je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Realizátorom a organizátorom malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja XXV. Divadelný Trebišov 2023 z poverenia NOC v Bratislave a odboru kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Termín MKSŽ:  20. – 21. apríla 2023

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Trebišov

 Postupnosť na celoštátne súťažné prehliadky:

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých
48. BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   
8. – 11. júna 2023

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých
FEDIM 2023 – TISOVEC                   
2. – 4. júna 2023

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Vybavuje:
Bc. Zuzana Pavlová
Telefón:
0910 873 023
e-mail:
zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

predchádzajúci príspevok

Fašiangy

nasledujúci príspevok

Hromnice