Pozorovanie večernej oblohy

  • Home
  • Pozorovanie večernej oblohy
23 jan

Útvar astronómie
Vás pozýva na pozorovanie večernej oblohy prenosnými ďalekohľadmi. Nad
juhozápadným obzorom nám bude svietiť Venuša s jasnosťou -3,9 mag. Vľavo
od nej nad južným obzorom s jasnosťou -2,2 mag. zažiari Jupiter, najväčšia
planéta slnečnej sústavy a vysoko nad juhovýchodným obzorom bude viditeľný
Mars s jasnosťou -0,35mag. Vpravo od oranžovo svietiaceho Marsu uvidíme
otvorenú hviezdokopu Plejády, ktorú tiež nazývame aj „Kuriatka“. Náš
verný spoločník, Mesiac, ktorý je jeden deň pred prvou štvrťou, sa bude
nachádzať medzi Marsom a Jupiterom s jasnosťou -9,9mag.  Ak počasie bude priať, bude možné pozorovať
kométu s označením C/2022 E3 (ZTF). Táto kométa okolo Slnka neprelieta prvýkrát. Pred súčasným vstupom do vnútornej časti
Slnečnej sústavy bola na veľmi pretiahnutej eliptickej dráhe s periódou zhruba
47 500 rokov a má minimálne jeden obeh okolo Slnka za sebou.
  Hranicu viditeľnosti
voľným okom (na oblohe mimo rušivého vplyvu svetla z miest) by kométa mohla
prekonať okolo 20. januára, v tom čase by mohla mať zhruba 6 mag.
V tom istom čase sa dostane do
cirkumpolárnej oblasti, teda nebude zapadať pod obzor a bude pozorovateľná celú
noc.
        

21. januára prejde do súhvezdia Drak, 25. 1.  vstúpi do súhvezdia Malý medveď a 30. januára
prejde len 10 ° od Polárky.
        

V prípade
nepriaznivého počasia je pripravený náhradný program, ktorý tentokrát obohatí
náš hosť Ing. Peter Kaňuk, pracovník Hvezdárne
a planetária pri Centre voľného času v Košiciach. Priblíži nám tému o meteoroch,
meteoritoch a ich zrážkach pod názvom „Nebezpečný
vesmír.“
 Pozorovanie sa uskutoční v
piatok 27. 1. o 17:30 hod. v areáli
múzea pri jazdiarni.

Kontakt: 0902 627 882

predchádzajúci príspevok

Fašiangy - detské masky

nasledujúci príspevok

Lovestory v dobách minulých