Pozlátené busty cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Alžbety

  • Home
  • Pozlátené busty cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Alžbety
18 nov

V roku 2022 naše múzeum nadobudlo dve pozlátené sadrové busty – rakúskeho cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky, cisárovnej Alžbety. Cisár má oblečenú svoju tradičnú slávnostnú uniformu s prehodeným plášťom, ktorý mu zakrýva ľavé rameno.  Cisárovná má oblečené honosné šaty a cez plece má prehodený plášť, zakrývajúci jej pravé rameno. Krk jej zdobí náhrdelník, vlasy sú bez pokrývky a bez ozdôb. Busta cisára pochádza z roku 1892, čo je zaznamenané aj na spodnej strane. Busta cisárovnej môže byť datovaná do približne rovnakého obdobia.  Torzá sú umiestnené na malom podstavci o výške asi 5 cm – celková výška búst je 50 cm.

Busta cisára Františka Jozefa I. a manželky cisárovnej Alžbety

predchádzajúci príspevok

Vidlička železná z Veľat