Pri príležitosti 40tého výročia vzniku detského folklórneho súboru Pavička zo Sečoviec sa 25. júna v Kultúrnom dome v Sečovciach uskutočnil nádherný program zložený z detských hier, riekaniek, tancov a piesní v podaní DFS Pavička.

40. výročie vzniku DFS Pavička

Pri príležitosti 40tého výročia vzniku detského folklórneho súboru Pavička zo Sečoviec sa 25. júna v Kultúrnom dome v Sečovciach uskutočnil nádherný program zložený z detských hier, riekaniek, tancov a piesní v podaní DFS Pavička. Úžasný zážitok bolo aj vystúpenie mamičiek s deťmi. Bola to radosť pozerať na toľko zanietených detí. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie starších členov súboru a hostí. Vedúcej súboru Valérií Benedekovej ako aj všetkým spoluautorom programu patrí veľká vďaka. Vďaka pani Benedekovej a Kožuchovej reprezentovala náš okres DFS Pavička na krajských a celoslovenských súťažiach. Za tých štyridsať rokov ste odviedli kus veľkej a krásnej práce, patrí Vám veľké ďakujeme.