Projekty 2020

Tajomstvo šiat zašlých čias

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko sa Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove uchádzalo spoločne s partnerom Dobó István Vármúzeum z Egri o projekt s názvom Tajomstvá šiat zašlých čias – Régmúlt idők ruháinak titkai. Projekt uspel a v období pandémie sa podarilo úspešne dopracovať k podpisu dokumentov a zmlúv potrebných pre začatie prác s projektom. V zápasení s pandémickými opatreniami, časom a úradno-administratívnymi procesmi pomáhali, ako náš zriaďovateľ Košický samosprávny kraj, tak aj Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia, ktoré koordinuje fond malých projektov.

Cieľom projektu je vybudovať úzku spoluprácu medzi Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove a Hradným múzeom Istvána Dobóa v Egri, čím sa rozšíria muzeálne, múzejno-pedagogické a osvetárske aktivity.

Základ pre spoluprácu tvorí v tomto projekte rodina hradného kapitána Egerského hradu (počas obliehania hradu osmanskou armádou v roku 1552) a renesančné nálezy z hrobov z obci Ruská, kde bol kapitán so svojou rodinou pochovaný. Bližšie sa jedná o vzácne textílie – lemy – nájdené v jednej so ženských hrobov, pravdepodobne manželky hradného kapitána Sáry, ktoré majú veľký význam pre obe inštitúcie.
Špecifickým cieľom oboch zúčastnených strán je skúmanie a vedecká analýza časti odevu, ktorá sa nachádza v múzeu v Trebišove, v súčasnosti už pripravená na prevoz. Priebežne s výskumom textílií prebieha tvorba putovnej výstavy zakladajúcej sa na nálezoch fragmentov ženského ošatenia, ktorá sa podľa plánov odprezentuje v oboch inštitúciách. Najprv v Egri, a následne v Trebišove, kde ostáva ako pokračovanie už existujúcej výstavy s názvom Klenotnica rodiny Štefana Dobóa. Múzejná pedagogika bude viac smerovaná na študentov vo veku 12 – 19 rokov. A aby mal tento projekt prínos aj pre odborníkov, výsledky z analýz sa zapracujú do odbornej štúdie o odievaní šľachty v 16. storočí, ktorá bude prezentovaná dvojjazyčne a bude sprístupnená v oboch inštitúciách. Dúfame, že výsledkom odbornej práce vzniknú ďalšie námety na odbornú spoluprácu.

Pri vypracovaní projektu boli obe múzea rovnako aktívne. Zrealizovali sa 3 osobné stretnutia. Partneri boli v neustálom kontakte, rozdelili si aktivity a zodpovednosť pri prípravách a realizácii úloh projektu. Počas samotnej realizácie sú už osobné stretnutia ťažšie v dôsledku pandémie. Hľadáme preto cesty a možnosti bližšej spolupráce aj formou online stretnutí. Neradi by sme ale vynechali spoločnú cestu odborných pracovníkov z Trebišova a z Egru do reštauračnej dielne, kde bude prebiehať samotná analýza a príprava rekonštrukcie časti lemu. Aby verejnosť neprišla o možnosť vidieť do zákulisia, pripraví sa z priebehu tvorby rekonštrukcie krátky film, ktorý budú môcť vidieť v rámci výstavy aj návštevníci. Pre odborné publikum a média plánujeme stretnutia, jedno v Košiciach a jedno v Budapešti, aby sa mohli bližšie zoznámiť s výsledkami analýz aj samotného projektu. Pre verejnosť zase pripravujeme prezentáciu partnerov i projektu v rámci verejných podujatí jedno v Egri, kde sa odprezentuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, a jedno v Trebišove, kde sa odprezentuje Vármúzeum Istvána Dobóa, Eger.

Celkový rozpočet projektu činí 52 253,42 Eur, z ktorého 29 252,35 Eur je rozpočet na aktivity Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína a 23 001,07 Eur je rozpočtom Vármúzeum Istvána Dobóa.

Výzvy súčasného obdobia môžu ovplyvniť síce niektoré z aktivít – najmä verejných – ale dúfame a pracujeme na tom, aby konečný výsledok projektu bol úspešný pre nás všetkých – partnerov, zriaďovateľov, návštevníkov aj odbornú verejnosť.

-zsn-

„Obsah tohto článku nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“