Projekty 2016

PROJEKTY PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA

 • XXIV. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tématikou
 • XXII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
 • XIX. Divadelný Trebišov 2016 – Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
 • Chlieb náš každodenný
 • Deň Andrássyovcov – 11. Ročník
 • Akvizícia pre expozíciu šľachtických rodov
 • Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov

PROJEKT S FINANČNOU PODPOROU PODĽA UZNESENIA VLÁDY SR Č. 601/2015

 • Výstavba prístrešku nad expozíciou svetového unikátu – parných oracích súprav

PODUJATIE S FINANČNOU PODPOROU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Z POGRAMU TERRA INCOGNITA

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove je partnerom programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita

 • Chlebom a vínom

PROJEKTY S FINANČNOU PODPOROU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ JUŽNÉHO ZEMPLÍNA

 • Noc múzeí – divadelné výstupy zo života Andrássyovcov
 • Akvízicie zbierkových predmetov
 • Interiérové vybavenie historických priestorov múzea
 • Ošetrenie zbierkových predmetov
 • Osvetlenie historických parných oračiek
 • Prístrešok nad historické parné oračky

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZRUŽENÍM TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA V RÁMCI PROJEKTU

 • Trebišovský kaštieľ ako na dlani – maketa trebišovského kaštieľa
 • Handmade trhy – tvorivé dielne