V sobotu 20.mája sme súťažili na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky hudobného folklóru dospelých. Poďakovanie patrí účinkujúcim, porote, obci Plechotíc a starostovi obce Marekovi Andrášovi.

Vidiečanova Habovka

V sobotu 20.mája sme súťažili na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaži a prehliadky hudobného folklóru dospelých. Poďakovanie patrí účinkujúcim, porote, obci Plechotíc a starostovi obce Marekovi Andrášovi.

Postupujúcim na krajskom kole súťaže prajeme veľa úspechov.

Kategória spevácke skupiny

Priamy postup 
Folklórna skupina Parobci z Dvorianok

Návrhy na postup
Folklórna skupina Komanička Nový Ruskov muži

Zlaté pásmo
Folklórna skupina Bitangi
Folklórna skupina Studzenka Plechotice muži
Folklórna skupina Vidumaňec Kuzmice muži

Strieborné pásmo
Folklórna skupina Gerečovka Malé Ozorovce
Folklórna skupina Vidumaňec Kuzmice ženy

Bronzové pásmo
Folklórna skupina Strapec Čerhov muži
Folklórna skupina Studzenka Plechotice ženy
Folklórna skupina Strapec Čerhov

Kategória sólisti speváci, spevácke duá

Priamy postup
Jozef Kolesár Parobci z Dvorianok

Návrhy na postup
Jozef Novák Studzenka Plechotice

Zlaté pásmo
Július Urmacher Bitangi
Duo Ján Kolesár a Jozef Prokop Vidumaňec Kuzmice

Strieborné pásmo
Jozef Halapin ,Studzenka Plechotice
Bernardína Gizelová Vidumaňec Kuzmice
Anna Jenčiková , Gerečovka Malé Ozorovce
Peter Novák ,Studzenka Plechotice
Duo Jozef Halapin, Vladimír Rusnák Studzenka Plechotice

Bronzové pásmo
Jana Brindová, Studzenka Plechotice
Diana Kiššová Strapec Čerhov
Miroslav Parnahaj, Strapec Čerhov
Klaudia Pčolinská , Bitangi