Vidiečanova Habovka

Postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí.

Konanie regionálneho kola
5. marec 2024
Miesto konania súťaže
Mestské kultúrne stredisko Michalovce

Gabriela Cibáková
manažérka kultúry
0907 999 195
cibakova.gabriela@muzeumtrebisov.sk