SLOVOM a OBRAZOM Interaktívna výstava zo súťaže talentov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove  pozýva priaznivcov umenia na putovnú výstavu ilustrovanej poézie pod názvom Slovom a obrazom. Širokej verejnosti bude sprístupnená od 1.8. 2023 v priestoroch galérie KONIAREŇ

Výstava je výsledkom krajskej súťaže, ktorá v sebe spája literárnu tvorbu s vizuálnym umením. Súťaž Slovom a obrazom je prvou svojho druhu na území kraja. Vyhlasovateľom 1.ročníka v roku 2022 bol Odbor kultúry KSK, hlavným organizátorom Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja v spolupráci s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadeniami v kraji. Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí spolu prihlásili 63 básnických diel, z nich 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja, s celkovým počtom 99 ilustrácií.  Najmladší účastníci boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov. Najlepšie práce vydalo CKKK aj knižne.

            Premiéra výstavy sa uskutočnila v októbri 2022 v Košiciach. Záujemcovia si ju mali možnosť pozrieť začiatkom tohto roka už v Rožňave a v Michalovciach.  Putovať bude aj do ďalších miest v rámci Košického kraja. Pre priaznivcov umenia, ktorí nemôžu prísť osobne, pripravil hlavný organizátor na svojich stránkach www.ckkk.sk aj virtuálnu výstavu.

Informácie o súťaži: https://www.ckkk.sk/podujatia/slovom-a-obrazom/

Podujatie z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontaktná osoba: Mgr. Emília Vítková
Emailová adresa : emilia.vitkova@muzeumtv.sk