Turice - Rusadľa

Jedná sa o pohyblivé sviatky, ktoré sa slávia sedem týždňov po Veľkej noci. V cirkevnom roku bol tento sviatok pripomienkou udalosti ako na apoštolov zhromaždených v jednom dome zostúpil Duch Svätý, vďaka ktorému začali hovoriť inými jazykmi, a tak mohli evanjelium hlásať po celej zemi.

Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky tura (býk, vôl). Tá  zohrávala dominantnú úlohu pri jarných ochranných a obetných obradoch, pri ktorých si starí Slovania pripomínali svojich mŕtvych predkov. Tieto staroslovanské pohanské obrady spadali do cyklu sviatkov a slávnosti spájaných s oslavou solárneho kultu. 

Na južnom Zemplíne, ako aj v iných oblastiach východného Slovenska je tento sviatok známy ako Rusadlá, Rusadle alebo Rusadľa. Názov je zrejme odvodený od starorímskeho sviatku Pascharosarium – Rosalia

Pre gazdinky boli Rusadle významným dňom, na ktorý sa poctivo pripravovali. Obriadili dom i hospodárstvo a predvečer Rusadli si do okien a za obrazy vkladali odlomenú zelenú vetvičku či už gaštana, brezy alebo lipy.Ratolesťami sa zvykli ozdobovať aj predné časti domu. Turičná zeleň mala ochrániť dom, hospodárstvo i dobytok pred nepriaznivými silami s úmyslom uškodiť. Chýbať nesmeli ani pivónie označované ako „rusadľovky“.

V kuchyniach sa pripravovali dobroty v podobe kysnutých koláčov – makovníkov, orechovníkov dokonca langošov. Konali sa bujaré zábavy plné spevu a tanca, ktoré si užívala predovšetkým mládež.

Text : Mgr. Simona Radová