Sviatok všetkých svätých

Prvý a druhý novembrový deň je tradične venovaný spomienke na tých, ktorí už nie sú medzi  nami. Zatiaľ čo 1. novembre je sviatkom Všetkých svätých, 2. november patrí Pamiatke zosnulých.

Spomínanie na zomrelých a vzdávanie úcty ich pamiatke siaha do predkresťanských čias. Predstavy o prítomnosti duší mŕtvych pri významných rodinných udalostiach, viedli k uskutočňovaniu rôznych obradov na zachovávanie ich pamiatky. Prvýkrát sa slávnosť všetkých svätých konala v Ríme roku 609 za pápeža Bonifáca IV.

Po úprave hrobov, ktorej sa už koncom októbra venovali ženy i mladé dievčatá, sa v deň sviatku rodina zhromaždila pri hroboch ich príbuzných a po modlitbe, venovanej za ich večný odpočinok, sa odobrali domov. Ak k domácim zavítala aj vzdialená rodina, patrilo sa ich niečím pohostiť, pričom si radi pospomínali na ich zosnulých.

Sviatok všetkých svätých bol zároveň aj akýmsi záverom výročného obyčajové cyklu. Predstavoval ukončenie hospodárskeho roka, s čím súviseli viaceré úkony, napríklad koniec funkčného obdobia richtára, obecných sluhov či pastierov.

Text : Mgr. Simona Radová