Sviatok
sv. Marka

„Na sv. Marka napijem sa z jarka.“

            Po sviatku sv. Juraja nasleduje sviatok sv. Marka. Oddávna sa v kresťanskom
prostredí  tradičnej ľudovej kultúry tento deň pokladal za veľký sviatok.
Na území celého Slovenska sa v minulosti na sv. Marka svätili oziminy.
Pôvod jarných procesií, ktorých podstatou bola prosba a požehnanie dobrej
úrody, siaha ešte do čias starého Ríma, kedy sa do polí odobrali sprievody ľudí
uctievajúce bohov. Až koncom 6. storočia sa zmenili na kresťanské procesie.

            Kňaz sa spoločne s veriaci z kostola odobral na pole vysiate oziminami,
kde sa vykonal obrad svätenia, pričom oziminy žehnal na štyri svetové strany,
aby sa požehnanie dostalo aj tomu najodľahlejšiemu poľu.  

Dievčatá si uvili venčeky, ktoré zavesili na zástavy, krížik aj sošku Ježiša Krista. Ľudia zvykli
zobrať trošku z natrhaných stebiel ozimín, ktoré potom ako ochranný prostriedok
vkladali do modlitebnej knižky. Verili, že by ich to malo uchrániť pred úderom
blesku. Gazdinky si zvykli z miesta, na ktorom stál kňaz, keď žehnal,
vytrhnúť pár trsov ozimín, ktoré potom pridali po trošku do krmu, prípadne ich
nimi okiadzali, aby im kravičky dobre dojili.

 

Text: Mgr. Simona Radová