Sviatok sv. Floriána

„Svätý Florián úrodu nám chráň.“

Sviatok sv. Floriána, ktorý bol jedným z najobľúbenejších svätcov vo vidieckom, ako aj mestskom prostredí sa slávi 4. mája. Jeho sochy či obrazy, na ktorých sa zobrazoval ako rímsky vojak v brnení s prilbou, kopijou a s rozvinutou zástavou, boli umiestnené takmer v každej dedinke – mestečku. Menšie sošky sa dokonca kládli do výklenkov domov, aby ich chránili pred požiarom.

Kult prislúchajúci k tomuto svätcovi bol v Podunajsku doložený v 8. storočí. Na našom území sa najviac rozšíril práve v 18. storočí.

Sv. Florián bol ochrancom pred ohňom, povodňami a neúrodou. S jeho kultom sa tradične spájali hasiči, ktorí plnili v ľudovom vidieckom, ako aj v mestskom prostredí dôležitú úlohu. Obydlia, postavené z ľahko horľavých materiálov, prevažne z dreva, boli neustále vystavené hrozbe vzniku požiaru. „Niekedy stačilo málo a horieť začal dom za domom.“ Aj z tohto dôvodu začali postupne vznikať dobrovoľné hasičské zbory.

Na východnom Slovensku sa verilo, že ako začal horieť nejaký dom, na zastavenie šírenia požiaru bolo potrebné, aby ho žena ako ju pán Boh stvoril s obrazom sv. Floriána, tri razy obehla.

Text : Mgr. Simona Radová