Sviatok sv. Anny

„Sv. Anna - chladno z rána.“

Deň 26. júl sa spája s oslavou sv. Anny. Podľa legendy sv. Anna po mnohých rokoch počala a porodila dievčatko, ktorému dala meno Mária. Aj preto sa táto svätica stala patrónkou matiek, tehotných a bezdetných žien. Existuje tiež viacero príbehov o živote sv. Anny, ktoré postupne vznikali v ranom období kresťanstva.

  Gazdinky si v minulosti sv. Annou pripomínali, že leto sa pomaličky blíži ku koncu. Zatiaľ čo v teplejších  južnejších oblastiach sa pomaly spustili najdôležitejšie poľnohospodárske letné práce – žatvy, v severnejších sa ešte len chystali na ich spustenie.

    V tradičnej ľudovej kultúre sa s dňom tejto svätice viazali obyčajové praktiky zamerané na dosiahnutie dobrého rastu zemiakov – bandurkov, ako aj kapusty.  A tak sa gazdinky pobrali na políčka skontrolovať ich stav. V niektorých oblastiach Slovenska zvykli vykopať jeden kríček, aby skontrolovali ich veľkosť a počet.

Okopávala sa aj kapusta, ktorá bola v tradičnej ľudovej kuchyni dôležitou a často využívanou surovinou. Niekedy sa kapustová šťava odporúčala na uhasenie smädu. Na zaistenie dobrej úrody sa vykonávali aj magické úkony. Gazdinka po zariekaní, podskočila a zvrtla sa, aby aj kapusta sa rovnako zvíjala a bola pekne hustá.

Text : Mgr. Simona Radová