Sviatok Sedembolestná Panna Mária

Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Panny Márii sa spomína na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom v roku 1412. Ako cirkevný sviatok bol zavedený v roku 1727 pápežom Benediktom XIII., zatiaľ čo zvýšenie stupňa sviatku a rozšírenie jeho slávenia na celú cirkev ustanovil pápež Pius VII. 

            Slovo sedembolestná poukazuje na strastiplné udalosti, ktoré sprevádzali život Panny Márie. V biblickom ponímaní číslo sedem predstavuje plnosť.

So symbolikou čísel ako takých sa stretávame aj v prostredí vidieckeho obyvateľstva. V tradičných predstavách mali číslice negatívny či pozitívny výklad. Ideálna číslica bola trojka a jej násobky. Pre úspešnosť magických úkonov sa vykonávalo ich trojnásobné opakovanie. Významné miesto v magických praktikách mala aj sedmička. V niektorých oblastiach Slovenska sa verilo, že siedme dieťa v rodine môže oplývať liečiteľskými schopnosťami, čo sa považovalo za veľmi prospešné pre vidiecke sídla, kde sa prevažne využívalo práve ľudové liečiteľstvo.

Text : Mgr. Simona Radová