Sviatok Najsvätejšieho mena Márie

Počiatky slávenia toho sviatku spadajú do 16. storočia v Španielsku. V 17. storočí pápež Inocent XI. ustanovil tento sviatok pre celú latinskú cirkev na podnet poľského kráľa Sobieskeho ako prejav vďačnosti za dosiahnutý úspech v jednej z najdôležitejších bitiek 17. storočia.  Dátum 12.09.1683 sa totižto do dejín zapísal ako víťazstvo spojených habsburských a poľských vojsk nad osmanskou armádou v bitke pri Viedni. Toto víťazstvo tak v konečnom dôsledku ukončilo osmanskú expanziu v strednej Európe. 

Vrúcny vzťah veriacich k Matke Božej sa odzrkadľoval aj v súkromnej oblasti rodinného života, a to v pomenovaniach novonarodeniatok – dievčatiek, ktoré sa stali nositeľkami vznešeného mena Mária.

V ľudových predstavách sa hlboko zakorenila viera, že obracanie sa v modlitbách k Panne Márii, dopomôže k dosiahnutiu určitého zámeru. Bola patrónkou matiek, detí, vojakov i pútnikov. V ľudovej predstavivosti vystupovala aj ako ochrankyňa pri pradení, tkaní či žatve.

Text : Mgr. Simona Radová