Pozvánka na výstavu a pozorovanie pri príležitosti Svetového kozmického týždňa 2023

Začiatok októbra sa už tradične spája s celosvetovou oslavou kozmonautiky a kozmického výskumu – Svetovým kozmickým týždňom (World Space Week, WSW). Svetový kozmický týždeň bol oficiálne vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1999 a uskutočňuje sa každoročne 4. – 10. októbra, ako pripomenutie si dvoch kľúčových udalostí: 4. októbra 1957 bola vypustená prvá umelá družica Zeme Sputnik 1. a 10. októbra 1967 nadobudla platnosť Dohoda o kozmickom priestore.

Poslaním asociácie World Space Week Association (WSWA) je posilniť prepojenie medzi vesmírom a spoločnosťou prostredníctvom verejného vzdelávania, účasti a dialógu                  o budúcnosti vesmírnych aktivít s využitím centra pozornosti Svetového týždňa vesmíru.

Téma pre rok 2023 je: „Vesmír a podnikanie“

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie, sa tohto roku už po osemnástykrát zúčastní osláv Svetového kozmického týždňa. Tak ako v uplynulých rokoch, tak aj v tomto roku pripravujeme k tejto medzinárodnej akcii výstavu pod názvom: „25. výročie Ivana Bellu ako kozmonauta“, súčasťou ktorej sú aj zaujímavé prednášky a pozorovanie večernej oblohy.

Výstava je vypožičaná z Hvezdárne a planetária v Medzeve. Výstavu zostavil Ján Jendroľ a Michal Vojsovič s podporou Slovenského leteckého zväzu Gen. Dr. M.R. Štefánika.

Pozorovanie večernej oblohy sa uskutoční 6. októbra 2023 v areáli múzea, budova koniarne.

Program:
18:00 hod. ‒ prednáška „25. výročie Ivana Bellu ako kozmonauta“
19: 00  hod. ‒ pozorovanie planét – Jupiter, Saturn a putovanie súhvezdiami.

Kontakt: Beáta Lešková
Tel.: 0902 627 882