Tokajské 4-putňové víno z roku 1839

Nová akvizícia Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, sa prostredníctvom výzvy č. 9/2023 Fondu na podporu umenia zapojilo do podprogramu 5.2.2 Akvizícia múzeí a požiadalo o finančnú podporu na nákup unikátneho zbierkového predmetu – vínovej fľaše zapečatenej voskom, ktorá je plnená 4-putňovým tokajským vínom z roku 1839. V tejto výzve múzeum uspelo a z Fondu na podporu umenia získalo sumu 1000€, pričom na financovaní sa sumou 500€ podieľal Košický samosprávny kraj. Na sklenenej fľaši je plastický zobrazený erb rodu Andrássy z Krásnej Hôrky, pričom k nej patrí aj záznam o tom, že víno vlastnil gróf Juraj (György) Andrássy a bolo prihlásené do súťaže. Záznam je písaný v maďarskom jazyku. Víno je označené poradovým číslom 101. v nasledujúcom znení:„101. I  szám 1839ri 4 puttonoi Kitünő “. Okrem andrássyovského erbu je aj na korkovej zátke nápis ANDRÁSSY. Originál tokajského putňového vína z roku 1839 je jedinečným exemplárom nielen z hľadiska výroby a zachovania takéhoto druhu vína, ale je zaujímavý aj z historického hľadiska, nakoľko súvisí s rodinou Andrássy a jej činnosťou na území dnešného Slovenska.  Unikátne 4-putňové tokajské víno bude inštalované v stálej expozícii tokajského vinohradníctva a vinárstva, ktorá sa nachádza v pivnici kaštieľa.