Vedomostná súťaž z astronómie pod názvom „Vesmír a slnečná sústava“ otvorila  nový kalendárny rok na útvare astronómie. Súťažili žiaci štvrtých ročníkov základných škôl  v Trebišove  18.  januára a v Sečovciach   19. januára. Každé družstvo, ktoré tvorili vždy dvaja žiaci, si vytiahlo názov súhvezdia, pod ktorým aj súťažilo.             

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“ 2024

19. január 2024

Vedomostná súťaž z astronómie pod názvom „Vesmír a slnečná sústava“ otvorila  nový kalendárny rok na útvare astronómie. Súťažili žiaci štvrtých ročníkov základných škôl  v Trebišove  18.  januára a v Sečovciach   19. januára. Každé družstvo, ktoré tvorili vždy dvaja žiaci, si vytiahlo názov súhvezdia, pod ktorým aj súťažilo.        

Svoje vedomosti si overili v piatich kolách. Prvé dve boli formou testov, potom nasledovala tajnička. Astronómovia musia byť veľmi pozorní a bystrí, preto nechýbali praktické a logické úlohy. Poslednú časť tvorili obrázky, na ktorých mali  identifikovať vesmírne objekty a úkazy. Všetky otázky sa týkali hlavne astronómie a boli prispôsobené veku súťažiach.

 

TREBIŠOV

V Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove, v budove bývalej koniarne sa konal 25. ročník astronomickej súťaže „Vesmír a slnečná sústava“ určenej pre 4. ročníky základných škôl v meste Trebišov.  

Do súťaže sa zapojili štyri školy: ZŠ Pribinova 34, ZŠ Komenského 8,  ZŠ M. R. Štefánika a CZŠ sv. Juraja. Školy mali možnosť nominovať za každú svoju triedu 4. ročníka dvoch súťažiacich. Svoje vedomosti si overilo 18 žiakov v deviatich dvojčlenných družstvách pod názvami: Raky, Ryby, Býky, Strelci, Levy, Barani, Kozorožci, Panny a Váhy. Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová, Tatiana Vargová a  Beáta Lešková.

Súťaž po vyhodnotení poroty  v Trebišove priniesla  tieto výsledky:

  1. miesto: Marián Babič, Peter Novikmec, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
  2. miesto: Soňa Močková, Zora Ondogreculová, ZŠ Pribinova 34, Trebišov
  3. miesto: Marek Duč, Mattias Havrila, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Už na začiatku súťaže bolo jasné, že porota to v hodnotení nebude mať ľahké, ale zvládli sme to. Súperi boli veľmi zdatní a vyrovnaní. Výsledky priniesli rovnosť bodov a tak muselo o poradí  rozhodovať až deväť otázok v rozboji.

 

SEČOVCE

V spolupráci s Centrom voľného času v Sečovciach sme zorganizovali súťaž,  v ktorej súperili tento rok štyri družstvá s týmito názvami: Raky, Ryby, Váhy a Barani. Správne odpovede posudzovala porota v zložení: Mgr. Mária Gimová, Beáta Lešková a Simona Jurková z CVČ v Sečovciach. Do súťaže sa zapojili  tri základné školy: ZŠ Obchodná 5, ZŠ Sv. Rodiny a ZŠ Komenského v Sečovciach.

Súťaž po vyhodnotení poroty v Sečovciach priniesla tieto výsledky:

  1. miesto: Mathias Hohoš, Zuzana Pačutová, ZŠ ul. Obchodná, Sečovce
  2. miesto: Michal Čopík, Marek Mihajlo, ZŠ Svätej Rodiny, Sečovce
  3. miesto: Mária Elena Jachymecová, Juliana Zakuťanská, ZŠ Svätej Rodiny, Sečovce

 

Beáta Lešková
manažér kultúry

leskova.beata@muzeumtrebisov.sk