Miestom konania krajského kola 33. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ bola opäť Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v dňoch 25. a 26. apríla 2023. Hlavným organizátorom bola Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum (KH a ZKC) v Michalovciach.

Vyhodnotenie krajského a celoslovenského kola vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach ?"

Miestom konania krajského kola 33. ročníka vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ bola opäť Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v dňoch 25. a 26. apríla 2023. Hlavným organizátorom bola Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum (KH a ZKC) v Michalovciach. Na krajskom kole sa  zúčastnilo 37 súťažiacich z okresov Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Košice-okolie a Rožňava. Náš okres v krajskom kole reprezentovali v 1. aj v 2. kategórii vždy 3 súťažiaci, víťazi okresného kola. Účastníci súťažili v kolách, ktorých obsahová náplň pozostávala z písomných testov, všeobecnej astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, kozmonautiky, histórie astronómie a z praktickej časti. Odpovede vyhodnocovala päťčlenná porota, ktorú tvorili zástupcovia všetkých astronomických pracovísk Košického samosprávneho kraja. Zároveň sa podieľali na príprave testov pre všetky tri kategórie.  Už počas priebehu súťaže po každom kole porota bodovo hodnotila výkony súťažiacich. Konečné výsledky ukázali, že sa trebišovskí mladí hvezdári svoju prípravu nezanedbali, čo potvrdila aj výsledková listina.

V prvej kategórii obsadili:

1. miesto: Timotej Virík, ZŠ Obchodná 5, Sečovce
3. miesto: Ema Malčická, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
6. miesto: Patrik Kóma, ZŠ Komenského 8, Trebišov

V druhej kategórii obsadili:
1.
miesto: Michaela Bérešová , ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
2.miesto: Ján Marek Urban, ZŠ Zemplínska Teplica
7.miesto: Branislav Soták, ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Naši súťažiaci Timotej Virík, Ema Malčická, Michaela Bérešová a Ján Marek Urban postúpili do celoslovenského finále.

Link: https://khazkc.sk/kh/blog/39/vysledky-krajskeho-kola-sutaze-co-vies-o-hviezdach-2023.html 

Celoslovenské kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktoré prebehlo v dňoch 13. – 15. júna 2023. Súťažilo sa opäť v priestoroch  Hvezdárne a planetária v Prešove. Po absolvovaní jednotlivých kôl pozostávajúcich z riešení písomných úloh – príkladov, „slepej hviezdnej mapy“, testu z histórie astronómie a ústneho kola sa v 1. kategórii  umiestnila Ema Malčická na 15. mieste Timotej Virík na 17. mieste, z celkového počtu 24 súťažiacich reprezentujúcich 8 krajov celého Slovenska. V druhej kategórii Michaela Bérešová obsadila veľmi pekné 8. miesto Ján Marek Urban 9. miesto z celkového počtu 24 súťažiacich reprezentujúcich 8 krajov celého Slovenska. V tejto kategórii súťažilo až 24 súťažiacich. Súťaž bola veľmi náročná. Celková úspešnosť našich reprezentantov  bola 70 %. Výsledky nie sú náhodné, ale odrážajú dlhoročnú prípravu.

Link: https://www.suh.sk/vysledkova-listina-celoslovenske-finale-sutaze-co-vies-o-hviezdach-2023/#more-2201

Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.