XXXVIII. ročník  celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí je ukončený, prebehlo vyhodnotenie celoslovenského kola a sú známi úspešní autori z celého Slovenska. Súťaž organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, kde porota vyhodnotila práce, ktoré boli zaslané zo všetkých slovenských krajov.

Vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2023

XXXVIII. ročník  celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí je ukončený, prebehlo vyhodnotenie celoslovenského kola a sú známi úspešní autori z celého Slovenska. Súťaž organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, kde porota vyhodnotila práce, ktoré boli zaslané zo všetkých slovenských krajov. Každoročne sa do tejto súťaže zapája aj naše Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie. Do celoslovenského kola sme z každej kategórie zaslali 5 postupujúcich ocenených prác z okresného kola, spolu teda 25.

Teší nás, že medzi ocenenými boli aj 4 práce z nášho okresu. Jedna súťažiaca z 3. kategórie a až tri súťažiace zo 4. kategórie.

Ocenené výtvarné práce v celoslovenskom kole:

3. kategória
Simona Poliačiková, ZŠ Komenského, Trebišov 
„Teleportal do sveta“

4. kategória
Diana Becová, ZUŠ Mariánske námestie, Trebišov
„Stretnutie“

4. kategória
Sofia Baraniová, ZUŠ Mariánske námestie, Trebišov
  „Bublinové ufo“

4. kategória
Petra Poláková, ZUŠ Kráľovský Chlmec

Výtvarné práce zaslané do tohto aj predošlých ročníkov tejto súťaže boli na kvalitnej úrovni, za čo chceme poďakovať žiakom a ich pedagógom.

Výsledkovú listinu víťazných prác súťaže Vesmír očami detí 2023 nájdete na stránke: www.suh.sk  alebo https://www.suh.sk/vesmir-ocami-deti-2023-vysledkova-listina-vitazne-prace/