Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami
Vyhlasujú XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí VESMÍR OČAMI DETÍ.

XXXIX. Vesmír očami detí - vyhlásenie súťaže

24. január 2024