V tomto roku  sa uskutočnil už 5. ročník podujatia s názvom Noc mladých astronómov. Je to ukončenie školského roka a otvorenia prázdnin  pozorovaním nočnej oblohy. Pre našich krúžkarov, mladých astronómov, sme pripravili noc vo hvezdárni.

Pozorovanie večernej oblohy

V tomto roku  sa uskutočnil už 5. ročník podujatia s názvom Noc mladých astronómov. Je to ukončenie školského roka a otvorenia prázdnin  pozorovaním nočnej oblohy. Pre našich krúžkarov, mladých astronómov, sme pripravili noc vo hvezdárni. V piatok 30. júna sme sa stretli večer o 18:00 hod. Stretnutie sa začalo privítaním a pozorovaním Slnka slnečným ďalekohľadom. Pohľad do teleskopu si  vychutnali aj rodičia, ktorí priviedli svoje deti k nám „do hvezdárne“. Potom sa mladí nádejní astronómovia rozdelili so dvojíc, ktoré sa venovali jednotlivým aktivitám. Na trénovanie zručnosť si zhotovili raketu, skúškou sústredenia a pozornosti bolo hľadanie farebných predmetov nepatriacich do prostredia a nechýbali ani súťaže, napríklad koho raketa doletí najďalej. Po malom  občerstvení v podobe pizze sa pokračovalo riešením zaujímavých astronomických úloh. Za svoju snahu boli odmenení malými vecnými cenami. Nasledovalo pozorovanie nočnej oblohy. Pri ňom si mohli vyskúšať nastavenie ďalekohľadu na sledovaný objekt. Súhvezdia zo slepých mapiek, ktoré už poznali zo súťaží, si mohli overiť na skutočnej oblohe.

Únava predsa len donútila mladých astronómov, aby využili ležadla a spacie vaky na oddych až do rána. Toto, veríme, že zaujímavé podujatie sme ukončili pri sladkých raňajkách, po ktorých si rodičia vesmírnych bádateľov, spolu s pozvaním na chystané pozorovania a prianím vydarených prázdnin, odviezli domov. Dúfame, že táto nová tradícia bude pokračovať a deti si ho radi znovu zopakujú.