ČO VIEŠ O HVIEZDACH ? 2024

Štatút 34. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže

Informácie o podujatí

Vyhlasovatelia celoslovenského kola: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, okresnými astronomickými kabinetmi, okresnými osvetovými strediskami, centrami voľného času, regionálnymi kultúrnymi centrami

Vyhlasovateľ okresného kola: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
útvar astronómie

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je preukázať vedomosti žiakov a študentov z astronómie a aktivizovať ich k získavaniu nových poznatkov z astronómie a ďalších prírodovedných predmetov. Zameranie úloh a otázok podnecuje účastníkov súťaže k samostatnému pozorovaniu a orientácii na oblohe.

Podmienky:   Súťažiť sa bude v troch kategóriách :

1. kategória    –    21. marec 2024 / štvrtok / 
žiaci základných škôl   4. – 6. ročníka a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

2. kategória    –    22. marec 2024 / piatok /  
žiaci základných škôl  7. – 9. ročník, 2. – 4.  ročník 8 – ročného gymnázia  a 1. ročník  5 – ročného gymnázia

3. kategória    –   22. marec 2024 /piatok/ 
študenti stredných škôl, gymnázií,  5. –  8. ročník 8 – ročného gymnázia,  a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov:

všeobecná astronómia, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Ak máte záujem prihlásiť sa do tejto súťaže, prosíme Vás, aby ste priloženú prihlášku vyplnili a do 12. marca  2024 zaslali na našu adresu bežnou, alebo elektronickou poštou. Zároveň prosíme o vyplnenie a zaslanie súhlasu na spracovanie osobných údajov. Bližšie informácie o súťaži sa dozviete  na č. t. 0902 627 882, alebo osobne na našej adrese.

Pozvánku na okresné kolo súťaže Vám ešte zašleme  pred súťažou.

Priebeh súťaže: Súťaž bude trojstupňová

I. Okresné kolo  – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie

II. Krajské kolo  – organizátor Krajská hvezdáreň  a Zemplínske kultúrne centrum  Michalovce (presný termín a miesto konania bude oznámené na okresnom kole)

III. Celoslovenské kolo – organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč: Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných kolách,  do  celoslovenského kola budú postupovať umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.