Vyhodnotenie okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“

  • Home
  • Správy
  • Vyhodnotenie okresného kola súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“
30 márc

Vyhodnotenie okresného kola súťaže "Čo vieš o hviezdach ?"

Útvar astronómie, súčasť Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove sa  aj v roku 2023 zapojilo už do 33. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“.  Okresné kolo sa konalo v 1. kategórii dňa 23. marca 2023 a v 2. kategórii dňa 24. marca 2023 v budove koniarne. Spolu sa zúčastnilo 27 súťažiacich z nasledovných škôl: ZŠ Leles, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov., ZŠ Obchodná 5, Sečovce., ZŠ Pribinova 34, Trebišov., ZŠ Zemplínska Teplica., ZŠ Komenského 8, Trebišov

Súťažiaci si overili svoje vedomosti zo všeobecnej astronómie, histórie, slepej mapy hviezdnej oblohy a praktickej časti. Všetky deti preukázali veľmi dobré vedomosti z astronómie a dokázali, že v astronómii sa vedia dobre orientovať.

Výsledky súťaže vyhodnocovala porota v zložení:

  1. kategória: Mgr. Mária Gimová, RNDr. Ľudmila Mošková a Beáta Lešková.
  2. kategória: RNDr. Igor Parnahaj, PhD., Mgr. Mária Gimová a Mgr. Zuzana Boháčová

 

Súťaž priniesla tieto výsledky:

1. kategória: žiaci základných škôl 4. – 6. ročník a 1. ročník 8 – ročného gymnázia

  1. Timotej Virik, ZŠ Obchodná 5, Sečovce

  2. Patrik Koma, ZŠ Komenského 8, Trebišov

  3. Ema Malčická, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

2. kategória: žiaci základných škôl 7. – 9. ročník a 2. – 4. ročník 8 – ročného gymnázia
 
  1. Michaela Bérešová, ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
 

  2. Ján Marek Urban, ZŠ Zemplínska Teplica

  3. Branislav Soták, ZŠ Obchodná5, Sečovce

Súťažiaci, ktorí obsadili prvé až tretie miesto postúpili do krajského kola ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla 2023 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Organizátorom krajského kola súťaže je Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach – vysunuté pracovisko Zemplínskeho kultúrneho centra a hvezdárne v Michalovciach. Odovzdanie diplomov a vecných cien  pre všetkých súťažiacich prebehlo po vyhodnotení súťaže. Nákup vecných cien a diplomov finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, za ktoré ďakujeme.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že budú úspešní aj na krajskom kole tejto súťaže

Jednotlivým školám ďakujeme za zapojenie žiakov do tejto súťaže.

predchádzajúci príspevok

Trebišovské kiná

Pridajte svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *