Vyhodnotenie súťaže XXV. Divadelný Trebišov

16 máj

XXV. Divadelný Trebišov – vyhodnotenie

Malá krajská scénická žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja

zeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 20.4.2023 a 21.4.2023 v poradí už  25. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXV. Divadelný Trebišov, Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja. Prehliadka inscenácií v podaní ochotníckych divadelných súborov prebehla v priestoroch divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Trebišove.

Toto podujatie je koncipované ako postupová súťažná prehliadka, z ktorej víťazi postupujú na celoštátnu súťažnú prehliadku Belopotockého Mikuláš 2023 – Liptovský Mikuláš a FEDIM 2023 – Tisovec. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré je i hlavným finančným partnerom. Spoluorganizátorom podujatia bolo aj mesto Trebišov a MsKS Trebišov.

Prehliadky sa zúčastnilo šesť ochotníckych divadelných súborov z Trebišova (Divadlo G, DS AmfiTeatro), Michaloviec (Divadlo pri fontáne), Košíc (DS Milénium, Divadlo Actor pod vežou) a Spišskej Novej Vsi (DS Hviezdoslav pri MKC). Boli zaradené do prúdov súčasného i tradičného divadla.

Vyhodnotenie súťaže

Výkony ochotníkov hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Alžbeta Verešpejová PhD. – členka, Mgr. art. Michal Jasaň – člen, PhDr. Miron Pukan, PhD. – predseda. Po každom predstavení sa uskutočnil rozborový seminár, ktorého cieľom bolo upozorniť na nedostatky, ale i podporiť kreativitu a činnosť divadelníkov. Na základe dôkladného zváženia odborná porota rozhodla nasledovne:

V kategórii prúdov súčasného divadla sa porota rozhodla 1. miesto s priamym postupom na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš 2023 neudeliť. Udelené bolo 2. miesto s návrhom na postup Divadelnému súboru AmfiTeatro z Trebišova s hrou Obyčajný človek. Taktiež boli udelená dve tretie miesta, Divadelnému súboru Milénium z Košíc s inscenáciou Zo života hmyzu a Divadlu pri fontáne z Michaloviec s inscenáciou Letné svetlo o pol šiestej….(Obrazy zo života maliara Moussona).

V kategórii prúdov tradičného divadla udelila porota 1. miesto s priamym postupom na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš 2023 Divadlu G z Trebišova s inscenáciou Na správnej adrese, druhé miesto s odporúčaním na postup na celoštátnu súťaž Belopotockého Mikuláš 2023 Divadlu Actor pod vežou z Košíc s inscenáciou Trojkolka a 2. miesto bez odporúčania Divadelnému súboru Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves s inscenáciou Starý zaľúbenec (generálka).

Festival festivalov

Súčasťou podujatia bola i výstava Festival festivalov – vetva slovenského ochotníckeho divadla, na ktorú bola tematicky viazaná prednáška pod vedením MgA. Jakuba Molnára. Sprievodnou aktivitou týchto dvoch dní bola v dopoludňajších hodinách prehliadka mauzólea grófa Júliusa Andrássyho s odborným výkladom.

Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Pavlová
Emailová adresa: zuzana.bodnarova@muzeumtv.sk

Pridajte svoj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *